Revy 2023

En färgglad soppa eller en släng av sleven heter revy 2023. Premiär trettondagsafton 5/1 kl 17.00.

Inom kort kommer mer information.

 

 

Prideparad 20 augusti Karlskoga

Värdegrund Karlskoga Pride

Ställer sig bakom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Vill minska ojämlikheterna i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Tar aktivt avstånd från all form av diskriminering, i enighet med de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning & ålder

Arbetar för att stärka hbtqi-personers rättigheter.

Arbetar för att enskilda besökare inte ska behöva bli ifrågasatta för sin identitet.

Är välkomnande och tillgänglig för alla som delar Karlskoga Prides värdegrund.

Ensemblen 2023

Inom kort presenteras ensemblen för 2023, tills vidare får ni hålla till godo med 2022 års ensemblen.

Kalender

Nedräkning till PREMIÄR

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Våra sponsorer och samarbetspartners