Producent

 

Producenten är ytterst ansvarig i revyn, och kan svara på de flesta frågor;

  • Har hand om alla presskontakter
  • Texter (köp/försäljning etc)
  • Medverkan – vill Du vara med och jobba med revyn? Producenten vet om vi har några öppna positioner.

Har Du ett ärende och inte vet vem du ska vända dig till så kan producenten vidareförmedla ärendet till rätt person inom Gôrskôj.
Kontakta vår producent:
Anette Jakobsson